Privacyverklaring Leren Presenteren

Uw privacy is voor Leren Presenteren van groot belang. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de gegevens welke wij verzamelen. Dit statement heeft een informatieve functie om onze bezoekers en klanten in te lichten over onze richtlijnen en maatregelen met betrekking tot dit onderwerp. Ook wordt er toegelicht welke gegevens er door ons verwerkt en tevens beschermd worden.

Dit statement is van toepassing voor alle bezoekers van de website (www.leren-presenteren.com).
Leren Presenteren is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.    Welke gegevens worden verwerkt?
In de volgende situatie verzamelen wij gegevens die je aan ons verstrekt.
Bij een inschrijving voor een training
Bij een aanvraag van een gratis webinar of andere vorm van content
Bij de aanvraag van een contactmoment via e-mail of telefoon
Bij een aanmelding voor de nieuwsbrief
Tijdens het volgen van een training
Leren Presenteren verzamelt de volgende gegevens met betrekking tot jouw training: naam, voorkeur startmoment en feedback. Daarnaast verzamelen we de volgende persoonsgegevens; naam, achternaam, bedrijfsnaam, geboortedatum, postadres, e-mail en telefoonnummer.

2. Voor welk doeleinden worden je gegevens verwerkt?
Training
Bij het aankopen van een training geef je Leren Presenteren toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie en het verlenen van toegang tot de (online) trainings en (elektronische) toezending van informatie en daaraan gerelateerde producten en diensten van Leren Presenteren.
Nieuwsbrief
Naast informatie over jouw training, krijg je ook de mailing van Leren Presenteren. Uiteraard kun je te allen tijde onderaan de mail jouw voorkeuren aanpassen of je volledig uitschrijven voor alle mailings.

3. Bewaartermijn
Na afloop van jouw training worden je persoonsgegevens niet automatisch verwijderd. Je mag te allen tijde het verzoek indienen om jouw account te laten verwijderen, dit kan door een mail te sturen naar info@leren-presenteren.com

4. Wie kunnen er bij mijn gegevens?
Leren Presenteren zal jouw gegevens niet aan derden ter beschikking stellen tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Jouw gegevens zullen niet verkocht worden aan derden, daarnaast zijn je gegevens beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen.